När en olycka väl är framme

Inom motorsportens värld är ett tråkigt men säkert faktum att det förr eller senare dyker upp en olycka av större magnitud. När detta sker gäller det att ha folk i närheten som är på tårna och att redan i förväg ha utarbetat någon form av plan för de eventuella scenarion som kan uppstå och som då sätter allt på sin absoluta spets.

Olyckor inom motorsporten är något som det hela tiden arbetas aktivt med att förebygga och förhindra. Tyvärr går det inte att helt få bort, i alla fall inte i sporternas nuvarande form. Då och då uppstår olyckor av den större storleksordningen, olyckor där det gäller att den närvarande säkerhetsstyrkan är fullt förbereda både mentalt och utrustningsmässigt för att tackla de komplikationer som måste hanteras.

Om till exempel en rejäl krock uppstår är det första man måste göra att få ut förarna ur fordonen. Om krocken varit så pass rejäl att något till och med klämts fast, måste utrustning finnas på plats för att klippa upp bilen. Det kan också vara så att något tagit eld, varvid en bedömning bör göras om området antingen bör evakueras i väntan på brandkår, eller om man ska gå in med egna pulversläckare och försöka kontrollera branden på egen hand.

När väl eventuellt skadade förare är ute ur bilarna är det viktigt att ta hand om dessa omgående. Det kan handla om skärsår, hjärnskakningar, brott på nacke, problem med andning eller plötsligt hjärtstopp. Vid problem med nacke och rygg är det viktigt att vara väldigt varsam. Lyfter man någon eller hanterar dom på fel sätt så kan ytterligare skador och problem uppstå i efterhand, något som man såklart inte vill vara delaktig till.

Om någon har drabbats av plötsligt hjärtstopp är det såklart viktigt att så snabbt som möjligt försöka få igång hjärtat igen. För detta behövs hjärt- och lungräddning, något som kan underlättas betydligt sett till hur väl man lyckas, om det finns en fungerande hjärtstartare på plats.