Folkrace – en breddsport

Folkrace kan benämnas som en riktig breddsport, det vill säga att den är öppen och har stor tillgänglighet för den breda allmänheten. Idag är folkrace den allra största bilsportsgrenen i Sverige. Folkrace kom till Sverige i början av 1980-talet från grannlandet Finland. Syftet var att få fram en bilsport som var billig för de tävlande att verka inom.

I folkrace kör man i täckta bilar och bilarna ska vara typbesiktade i Sverige. Banorna som folkrace utspelar sig på är vanligtvis täckta av packad jord eller grus. Maxhastigheten i folkrace får inte övergå 80 kilometer i timmen. Bilarna måste vara byggda på ett speciellt sätt och enligt reglementet. Exempelvis ska bilen innehålla en skyddsbur för föraren.

I Sverige finns det runt 130 folkracebanor, och det genomförs över 500 tävlingar varje år. I ett lopp ska det ingå sex bilar. Dessa startar samtidigt vilket ofta leder till trängsel, samt täta och högljudda kontakter bilarna emellan. Efter en avslutad tävling i folkrace finns alla bilar till salu för en kostnad av 6 500 kronor. För att börja tävla i folkrace måste du vara 15 år fyllda. Då kan du köra i juniorklassen. Vid 18 års ålder kör du sedan i seniorklassen.