Virtuell bilsport

Virtuell kan man säga betyder skenbart, och att virtuella upplevelser utspelar sig i en skenvärld, exempelvis inom spel- och datorvärlden där utövaren upplever sig att vara och verka. En autentisk verklighet helt enkelt.

Virtuell bilsport ingår i det Svenska Bilsportförbundet och är vanligt förekommande hos aktiva elitförare. Dessa använder sig av virtuella miljöer genom exempelvis spelmaskiner för att träna in en ny motorbana eller dylikt. Ofta använder förare, framförallt inom racing, mycket virtuell bilsport som träning. Eftersom virtuell bilsport upplevs relativt autentisk, utgör det en bra grund för träning. Men det finns också människor som enbart inriktar in sig på virtuell bilsport.

Spelen som just nu dominerar inom virtuell bilsport är spel som påminner om Rally och Racing. Dessa spel är oftast väldigt väl framtagna, och både bilen och racerbanan uppfattas som snarlik till det som finns i verkligheten. Virtuell bilsport är tillgänglig för vem som helst, alla har möjlighet att delta.

Den är öppen för alla att när som helst ge sig in i den virtuella bilsportsmiljön, och även direkt börja delta i tävlingar. För att delta i tävlingsverksamhet behöver du nämligen inte inneha någon tävlingslicens. Inom virtuell bilsport behöver du inte förlita dig på andra deltagare utan möjligheten att köra helt ensam finns också.